ORMAN KANUNU !

Gönen’de, Orman İdaresi tarafından düzenlenmiş ve ”Murat Çeşme” olarak adlandırılmış bir kamp alanı var. Kayın ormanları içerisinde, çeşmesi, masaları ve ateş yakma yerleri olan, gözlerden uzak harika bir kamp alanı. Yakın olması nedeniyle de  her fırsatta kaçıp kafa dinlememize olanak veriyor. O kadar sık gidiyoruz ki, adeta yeri sahiplendik.

466599_442486099110830_100000483309029_1733587_1171266942_o

 Murat Çeşme

2014 sonbaharında gene 4-5 arkadaş bir gece kamplamak üzere Murat Çeşme’ye gittik. Çadırları kurduk, ateşimizi yaktık ve başladık oğlak çevirmeye.. Bir müddet sonra, yürüyüşe çıkmış 5-6 kişilik bir gurup göründü. Biz doğaya çıkmış kardeşlerimizi görmenin sevinciyle selamladık ve buyur ettik. Bir tanesi durdu ve sert bir ses tonuyla ”Ateş yakmak için kimden izin aldınız?” dedi. Ortam bir anda buz gibi soğudu. Bende ”Kimseden izin almamıza gerek yok, burası bunun için düzenlenmiş” diye terslendim. 1 dakika kadar tansiyonun gittikçe arttığı bir tartışma yaşadık. Sonunda o da siz görürsünüz tavrıyla ”Bir bakalım öyle miymiş” dedi ve telefonunu aldı, birilerini arayarak yürüdü gitti.

30 dakika sonra, Orman İdaresi’ne ait bir araç ile üniformalı orman memurları kampı bastı. Bizden çadırları toplayıp kampı terk etmemizi istediler. Meğerse eşofmanlı gurup, savcı, kaymakam ve orman müdürlerinden, yani devletten oluşan bir ekipmiş. Bize dersimizi vermek üzere orman memurlarını yollamışlar. Gelen Orman Memurlarına ”Burasının Orman İdaresince hazırlandığını ve insanların kullanımına açıldığını” hatırlattım. ”Bu tip özel noktalarda kamp yapmanın ve ateş yakmanın serbest olduğunu” söyledim. ”Bunun da çok doğru olduğunu, aksi takdirde insanların kafasına göre takılacağını ve ormanın  çok farklı noktalarında kontrolden uzak kamp yapacağını” anlattım. Orman memurları da bana, ”Orman idaresince yapılmış olmasına rağmen, Murat Çeşme’nin  plan üzerinde kamp alanı olmadığını ve bu nedenle kamp yapmanın yasak olduğunu” söyledi.

Her neyse, dönüşte yasal mevzuatı iyice incelemeye karar verdim. İşte doğaya çıkacaklar için, ülkemizde ki yasal mevzuat. (Orman alanları için)

image

Ülkemizde ormanlara ilişkin hususlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ile düzenlenmiş. Yasanın çok büyük bir bölümü ormandan sağlanan kaynaklara ilişkin. O nedenle ben size, sadece yasanın bizi ilgilendirilen kısımlarını aktarmak istiyorum.

Öncelikle yasal olarak ”Orman Nedir?” ona bakalım. Bu husus yasanın 1. maddesinde düzenlenmiş.

Madde 1 – Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak;

 1. Sazlıklar;
 2. Step nebatlariyle örtülü yerler
 3. Her çeşit dikenlikler;
 4. Parklar;
 5. Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler
 6. Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler
 7. Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler
 8. Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,
 9. Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;,
 10. Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.
 11. Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler, orman sayılmaz.

Oldukça net ve pek tartışmaya yer bırakmayacak bir orman tanımı var. Gelelim bu ormanlarda bizi ilgilendiren YASAKLARA..

Madde 76

a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek,

b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terketmek,

c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak,

d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, Yasaktır.

Rough Close May 2010 (5)

Yassahh hemşerim….

Buradan da anlaşılacağı üzere, ormanda KAMP KURMAK ve ATEŞ YAKMAK, hiç bir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde yasaktır. Burada önemli bir husus daha var… Orman İdaresi tarafından düzenlenmiş ve bu nedenle kamp kurup ateş yakabilirim zannettiğiniz pek çok yerin,  gerçekte planlara işlenmiş kamp yeri olmadığını belirtmekte fayda var. Yani istendiği takdirde, size çatır çatır yasak getirilip, ceza kesilebilir. (Bizim yaşadığımız gibi.)

Ormana ilişkin yasaklar bununla da sınırlı değil. Devam edelim…

Madde 14 – Devlet ormanlarında:

A) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak;

B) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;

C) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;

D)  Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;

E) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak YASAKTIR.

Madde 14’ün tercümesi, değil ağaç kesmek, devrilmiş yıkılmış ağaçları bile kesmek, götürmek, ormandan kozalak, tohum toplamak YASAKTIR:

Peki bu yasaklara aykırı davrananlara uygulanacak cezalar nelerdir. Ormandan ağaç kesmeye ilişkin yaptırımlar 91. maddede düzenlenmiş.

Madde 91 –  14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler, kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır……Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır. Fidan ekim sahasını bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin işlenmesinde motorlu araç ve gereçler kullanılması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.  14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenlere, ikiyüzelli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncü madde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler gereğince muhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde verilecek idarî para cezası beşyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilir.

Ormanda geceleme ve ateş yakma ile ilgili yaptırımlar ise 110. madde de belirtilmiştir.

Madde 110 –  76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere (KAMP KURMAK) elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler (ATEŞ YAKMAK) hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.

Buradan da anlaşıldığı üzere, ormanda çadır kurarsanız 50 TL. para cezasına, ateş yakarsanız 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ayrıca para cezasına çarptırılabilirsiniz.

IMG_0737

Doğa yürüyüşçüleri için tahsis edilmiş ve işaretlenmiş bir kamp alanı.. Bizde böyle yerler yok.

BU YASAYA BİR KAÇ NEDENDEN ÖTÜRÜ İTİRAZIM VAR. 

1. Bu yasaya göre, Likya Yolu, Karia Yolu gibi ülkemizin önemli yollarında yürüyüş yapılamaz. Çünkü bu yollarda geceleri kamp kurmak zorundasınız. ”Kardeşim sen de kamp kurma, git otel de kal, pansiyon da kal” diyorsanız o da pek mümkün değil… Çünkü pek çok yerde konaklama imkanı yok… Olanlar da, hele sezonunda inanılmaz pahalı..

2. Anlamadığım bir diğer husus, bu yürüyüş yolları, genellikle valilikler, kaymakamlıklar tarafından, yani devlet öncülüğünde ve geceleri kamp kurulacağı bilinerek açılıyor. (Bakınız Frig Yolu,  Anabasis Yolu, Yenice Ormanları Yolu)  O zaman bu makamlara soruyorum. Açıp hizmete soktuğunuz bu yollarda kamp kuran bir yürüyüşçüye ceza uygulayacak mısınız? Uygulamayacaksanız bu takdir de yasaları çiğnemiş olmayacak mısınız?

3. Sonuç olarak şahsım adına ”Ormanların korunmasına EVET.. Vatandaşlara kapatılmasına HAYIR.” diyorum. O nedenle de bu yasa yeniden ele alınmalı ve ormanın korunmasıyla, vatandaşın ormanlardan istifade edebilmesi arasında makul bir denge kurulmalıdır. ÖZELLİKLE DE ATEŞ YAKMADAN KAMP KURMAK BİR CEZA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR.

Reklam
Comments
32 Responses to “ORMAN KANUNU !”
 1. Zayim Cemal Altay dedi ki:

  Çok güzel ve aydınlatıcı yazınız için teşekkürler. Demek ki ”orman kanunu” deyip geçmemek lazımmış. 🙂

  Liked by 1 kişi

 2. Özkan dedi ki:

  Kamp/tracking çeşitlerini yazarken “Gizli kamp”tan bahsetmiştiniz ne gerek var diye (yanlış hatırlamıyorsam). Adamlar boşuna icat etmemiş 🙂

  Liked by 1 kişi

 3. mustafa dedi ki:

  ben ormancılık okudum yasalar burada yazıldığı kadar katı uygulanmıyor.tabii ters bir ormancıya denk gelirseniz o başka.daha çok milli park gibi alanlarda bu kanunlara daha dikkat edilir. genelde köylüler ormandan odun topluyolarsa milli park gibi yerlerde çoğu ormancı ilk uyarı yapar hemen ceza kesmez. ben ormanda ateş yakarken yakalanmıştım ormancı sadece uyardı ve bende söndürmüştüm. aslında kampçıların doğacıların çoğu ormanda bilinçli davranıyorlar asıl bilinçsiz olanı ormana sadece piknik yapmak için gelenler oluyor kanımca.

  Liked by 1 kişi

  • Seawolfmete dedi ki:

   Merhaba,
   Ben de bugüne kadar anlattığım olay hariç, hiç bir sorun yaşamamıştım. Hatta tam tersine orman memurları ile çok iyi diyaloglarımız oldu. Neredeyse tamamı, bizleri doğal müttefikleri olarak görüyorlar ve anlayışla yaklaşıyorlar. Ancak yasa bu. Yarın öbür gün buna benzer bir muamele ile karşılaşmayacağımızın hiç bir garantsi yok.

   Beğen

   • Armağan dedi ki:

    Merhaba, konu çok güzel ve aydınlatıcı. Ayrıca anlatımınız da çok güzel lakin bir husus nazarımdan kaçmadı. Cümlelerde “hiçbir” yazarken ayrı yazmışsınız ancak sıfat olduğundan ayrı yazılmaz. Sadece ormanlara değil, Türkçe’mize de sahip çıkalım =)

    Beğen

 4. Abdulkadir Eroğlu dedi ki:

  idarece belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasak diyor. orası bir kamp alanı olduğuna göre ateş yakılabilmeli. sadece planlarına işlememişler

  Beğen

  • Seawolfmete dedi ki:

   Merhaba Abdülkadir Bey,

   Masaların, ocak yerlerinin olması ne yazık ki oranın yasal bir kamp yeri olduğunu göstermiyormuş. Biz de burada öğrendik.

   Liked by 1 kişi

 5. Abdulkadir Eroğlu dedi ki:

  orası daha genel müdürlük nezdinde tescil edilmemiştir. daha kuruluş aşamasında gözüküyordur. ve de amir emir verince uygulama gerekçesi o olmuştur. yoksa niye yasak olsun. türkiye de herşey keyfi zaten. baştan herşey keyfi olunca uygulamalar da keyfi oluyor. zaten bürokrasinin de kalitesi türkiyede oldukça düştü. valiler kömür taşıma memuru polis parti polisi yargı bile senin benim oldu.

  Liked by 1 kişi

 6. Yusuf dedi ki:

  O değil de, oğlak ne oldu? Yiyebildiniz mi?

  Beğen

 7. Mesut Kocatoros dedi ki:

  Bilgilendirme icin cok tesekkurederim

  Liked by 1 kişi

 8. Ahmet Ötüken dedi ki:

  Açıklamalarınız için teşekkürler ama okuduğum kadarıyla siz oğlak çevirmek için ateş yakmışsınız yani büyük çapta bir ateş, muhtemelen onları tahrik eden bu olmuş. Ayrıca ateş konusunda dikkatsiz bir milletiz ülke genelinde her gün onlarca ufak çapta orman yangını çıkıyor. Yine de geçmiş olsun.

  Beğen

  • Seawolfmete dedi ki:

   Merhaba Ahmet Bey,

   Ateşimiz makul boyutlarda idi ve orman idaresince özel olarak hazırlanmış ateş yakma yerinde (ocak) idi.
   Bize söylenen burası orman idaresince hazırlanmış olsa bile, planlarda yer almadığı için ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasak olduğu idi…,

   Beğen

 9. Goktug sener dedi ki:

  Ormanda ates yakmaya bende karsiyim,ocaklar var ocak bulundurun yaninizda.Yurtdisinda da bu boyledir kimse tas cevirip kontrolsuzce ates yakmaz

  Beğen

  • Engin Burak dedi ki:

   Ocak yakmak suç değil mi? O da ateşli olduğundan suç gibi geliyor bana 😀 ama emin olamadım

   Beğen

   • Seawolfmete dedi ki:

    Hiç aklıma gelmeyen, farklı bir bakış açısı yakalamışsınız… Ateş’in ne olduğunun yasal bir tarifi de gerek anlaşılan…

    Beğen

 10. Varol Aydın dedi ki:

  Ormanda ateş yakmak ve ateş yakılmasına zemin hazırlayacağı kesin olan gecelemek mutlaka yasak olmalı. İzin suistimali, suistimal de geri dönüşü olmayan kazaları hazırlar.

  Beğen

  • Seawolfmete dedi ki:

   Ormanda gecelemenin yasak olması demek; Likya Yolu, Karia Yolu vb. uzun menzilli yürüyüş yolları yürünemez demek…

   Bu konuda en katı ülkelerden biri olan ABD’de bile ormanda geceleme yasağı yok… Belirlenmiş özel alanlarda gecelemek ve ateş yakmak serbest… Ayrıca ”gecelendiğinde kesin olarak ateş yakılır” sonucuna varmakta pek doğru değil… Örneğin ben tüm Likya Yolu boyunca hiç ateş yakmadan yürümüştüm.

   Bana göre ateş yakma konusu ise, ormanda gecelemeden ayrı değerlendirilmeli… Çünkü çok daha zor bir konu, kamp kurmak gibi değil…

   Vatandaşların ormanlardan istifade etmesi ile, ormanların korunması arasında sağlıklı bir denge kurulabilir…

   Beğen

   • Varol Aydın dedi ki:

    Tabii ki siz ateş yakmadan tüm Likya yolunu yürümüş olabilirsiniz. Bu sizin duyarlılığınızın ve özeninizin göstergesidir. Bunun için teşekkür ederim size. Ancak gecelemek söz konusu olduğunda ısınmak ve yemek için büyük çoğunluğun sizinle aynı özeni göstereceğini sanmıyorum. Sorun sadece ateş ve yangın değil aslında. Belki de daha yaygın sorun çevre kirliliği. Sizin gibi duyarlı ve özenli doğaseverler dışında bir başka olumsuzluk da çevre kirliliği. Tabii ki insanlar doğaya gitmeli, doğayı yaşamalı, kamp da yapmalı, ateş de yakmalı ama sadece ve sadece çok iyi belirlenmiş, planlanmış ve korunmuş alanlarda. Bu alanlar dışında asla kamp ve ateşe izin verilmemeli. Çevre kirliliği de aynı şekilde değerlendirilmeli. Siz de biliyorsunuzdur, marketten aldığımız portakalın kabuğu bile doğada kirliliktir, içerdiği ilaç ve kimyasal artıklar nedeniyle. Ben de sizin gibi doğada gezenlerdenim, doğayı olduğu gibi bulabilmek için bu duyarlılığı gösteriyorum. Bilirsiniz, araba kullanan herkes aynı olmadığı ve araba kullanma adabına uymadığı gibi için trafik kuralları güvencedir kaza riskini azaltabilmek için, benzer şekilde doğada yürüyen herkes de aynı değil, aynı duyarlılığa ve özene sahip değil.

    Beğen

    • Seawolfmete dedi ki:

     Tekrar merhaba,

     Aslında ben de tam olarak sizin gibi, sadece özel olarak belirlenmiş alanlarda kamp yapılmasına ve ateş yakılmasına taraftarım. Appalachian Trail, Continental Divide, Pasific Crest gibi çok uzun yürüyüş yollarında bile bu şekilde belirlenmiş ve hazırlanmış kamp alanları var… Bu alanlar haritalarda da belirtiliyor. Bunun diğer bir artısı, başka doğa yürüyüşçüleri ile tanışma ve kaynaşma imkanı sağlaması….

     Ama ne yazık ki ülkemizde ki yürüyüş yolları için böyle özel alanlar yok.

     Liked by 1 kişi

 11. Omer yilmazcan dedi ki:

  Orman kanunlarimizin en unlusu olan fatih kararnamesi herkezin bildigi gibi yaş kesen baş keser der. Orman kanunlarimiz herzaman cok sert oldu , bu islamiyet oncesi turk yasantisinda daha belirgin ve gozlemlenebilirdi ve mistik arkaplanı ve nesillerin birikmis ,kullanisli bilgeligi olmasiyla kendinden olan mesrulugunu nesiller ve devletler boyunca surduregelmisti (tore).Yakin zamanda ise turkulere fikralara konu olan koylunun ormanci korkusu temasinda bunu goruyoruz. Burda gorunuyorki kurallar halk tarafindan icsellestirilmemis ve devlet tarafindan sert yaptirimlarla uygulanmaya calisilmakta. Anlatilan pek cok hilayede yakin zamanlara kadar orman koylulerin gozunde devletin en yetkili ve en guclu ajanlari , temsilcileri ormancilardir.
  Suanki vaziyette ise turkiyede hukukla cok az hasir nesirligi olmus herkezin gorebilecegi mevzuatta duzenlenen kurumlarin kurulmamasi, uygulanabilmesi icin gerekli arac ,personel ve altyapinin saglanmamasi aliskanligi ormanlar acisindanda gecerli. Zaten kanunlarimiz yuzlerce yillik birikimler ,olusan ictihan ve bilimsel arastirmalardan olusmadigi bir gecede baska dillerden tercume edildigi icin kimseninde bu kanunlarin uygulanmasi gibi bir derdi yok. Kisacasi zaten ben bu kanunlarin uygulanmasini takip edemem madem takip etmicem en detayli (kazuistik) en fantastik kanunlari cikariyim diyen devlet ,soran olursa o havali kanunlari gosteririm demekte. Sonucta gercekte uygulanmayan ama yetkililerin isterse ,keyfiyeten uygulayabilecegi , silah olarak kullanabilecegi sayisiz kanun ortaya cikiyor.
  Bu aslinda hukuk sistemimizinde kisa bir ozeti.
  Hem devlet isleyisimiz hemde toplum yapisindaki hosgoru , idare etme (tölorans)gelenegiyle birlesip dunyanin en medeni ulkesini 10 yil icinde ortadoguya cevircek mukemel bir anarsi seklidir bu.
  Yakin zamanda orman mevzuati ve milli parklar ile ilgili mevzuatlari inceleyecegim belki bu konularda bilinmesi gerekenleri derleyebilirim.

  Beğen

 12. Enki dedi ki:

  Bir sorum olacak. Yasaya göre çadır atmanın cezası 50 TL diyebiliriz, değil mi? Ateş ile ilgili olan yorumlar da oldukça açıklayıcı ve farklı bakış açılarına sahipti, örneğin ocak kullanımı. Peki, çadır atmanın yasak olduğu belirtildiği noktada, peki o zaman tulum/bivak tercih edilebilir mi? Aynı durum yasanın dışında koyları parselleyen işletmeciler için de söz konusu olabilir mi?

  Beğen

 13. levent dedi ki:

  Selamlar Arkadaşlar,
  Çek cumhuriyetinde yaşıyorum,polanya sınırında,ormanların çok güzel olduğu bir bölge..2.5 yıldır burdayım..bir gün bile ateş yakıp,piknik yapamadım..kamp kuramadım..orman yakınında beton üstünde bile..(yani orman dışında)izin yok..içim gidiyor ama,yapacak bir sey yok..en ufak duman cıksa hemen polisi arıyorlar.. Türkiye de en azından ocak varsa bişey demiyorlar..burda mantar toplayabilirsin,ormanda yürüyüş yapabilirsin,ama kesinlikle kamp kuramazsın,ates yakamazsın,balık tutamazsın…bir de ilginç bişey Ormanlar çoğunlukla şahıslara ait,devletin değil,onlar bile devletten izinsiz kendi ormanından ağaç kesemiyor,ateş yakamıyor..yani anlayacağınız dünyanın her yerinde orman için katı kurallar var..

  Beğen

 14. Ömer Faruk Atmış dedi ki:

  Pkk gibi dağa çıkmak lazım demekki ne bu ya ülkemizde özgürce gezemiycez mi.

  Beğen

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] tam bir sene önce yazmış olduğum ”Orman Kanunu” isimli bir yazı, nasıl olduysa birden bire en çok okunan yazı haline dönüştü. Tabii […]

  Beğen

 2. […] tam bir sene önce yazmış olduğum ”Orman Kanunu” isimli bir yazı, nasıl olduysa birden bire en çok okunan yazı haline dönüştü. Tabii […]

  BeğenBir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: